fbpx
Font size: +
3 minutes reading time (557 words)

Universiteite word minder toeganklik gemaak

In die Burger van 12 Oktober 2012 is vermeld dat 'n sentrale aansoekstelsel vir naskoolse opleiding ingevoer gaan word. Deur hierdie stelsel sal daar elektronies aansoek gedoen kan word om toelating te kry tot naskoolse opleiding. Studente wat nie by bepaalde instellings aanvaar is nie, sal leiding kry oor ander moontlikhede. Universiteite sal ook kandidate wat nie aanvaar is nie se name by die stelsel kan indien sodat ander instellings wat wel vir hulle plek het, hulle kan nader.

Volgens dr. Blade Nzimande, minister van hoër onderwys en opleiding is die doel van die stelsel om te verseker dat die skoolverlaters uit die beste skole nie deur die beste universiteite opgeraap word, terwyl ander instellings die armes moet akkommodeer nie. “Die las sal versprei moet word ...”

Die rede waarom universiteite van toelatingsvereistes gebruik moet maak, is omdat universiteit oorwegend meer as 50% van hulle inkomste in die vorm van staatsubsidie ontvang. Die staat betaal egter slegs vir studente wat hulle vakke slaag. As ’n universiteit ’n hoë standaard handhaaf en as gevolg daarvan ’n lae slaagsyfer het, verloor so ’n universiteit inkomste van die staat. Universiteite is daarom onder druk om ’n hoë slaagsyfer te handhaaf. Die enigste manier om ’n hoë slaagsyfer te handhaaf en ook ’n hoë standaard te handhaaf is deur die instelling van toelatingsvereistes. Deur streng toelatingsvereistes in te stel verseker die universiteite dat die studente wat ingeskryf word sal slaag terwyl hoë standaarde gehandhaaf word.

In Suid-Afrika het sommige universiteite hoë standaarde gehandhaaf deur van streng toelatingsvereistes gebruik te maak, terwyl ander universiteite hulle standaarde laat daal het. Omdat die universiteite met hoë standaarde se kwalifikasies van meer waarde is vir studente, is daardie universiteite meer gesog. Hierdie universiteite kan dus die room van die skoolverlaters afskep en hulle standaarde handhaaf.

Die intensie van die minister is om ’n einde aan hierdie situasie te maak. Die universiteite met hoë standaarde sal op een of ander manier gedwing word om studente wat nie aan hulle toelatingsvereistes voldoen nie te aanvaar. As die universiteite hulle standaarde handhaaf, sal hulle inkomste uit staatsubsidie verminder. Hierdie universiteite sal moet opmaak vir hierdie verlies aan inkomste. Die een opsie sal wees om klasgelde dramaties te verhoog, terwyl die ander opsie gaan wees om standaarde te verlaag.

Aan die ander kant gaan daar skoolverlaters wees wat wel aan die toelatingsvereistes voldoen wat slegs toegelaat gaan word tot universiteite met lae standaarde. Hierdie skoolverlaters sal so gedwing word om ’n kwalifikasie te verwerf wat minder werd is.

Die uiteinde van hierdie situasie gaan waarskynlik wees dat dit al hoe moeiliker gaan wees vir skoolverlaters om toegang tot 'n universiteit met 'n hoë standaard te kry. Aan die ander kant word dit al hoe makliker om kwalifikasies in die buiteland te verwerf, soos buitelandse universiteite toenemend hulle kursusse oor die Internet beskikbaar maak.

Die regulasies rondom die administrasie vir matriek het die kostes om ’n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) te verwerf deur middel van tuisonderwys dramaties verhoog. Die enigste rede waarom ouers die NSS benodig is om toelating te kry tot naskoolse opleiding in Suid-Afrika. Soos kwalifikasies van hoë waarde al hoe skaarser gaan word in Suid-Afrika, moet tuisskoolouers toenemend begin fokus op ’n matriek wat hulle toegang sal gee tot buitelandse universiteite, eerder as om R15 000 per jaar te betaal om ’n NSS te verwerf.

Toelating tot universiteite word moeiliker gemaak

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Class Dismissed - The first documentary on homesch...
Professor dop die toets

Related Posts

 

Comments 1

Bouwe van der Eems (website) on Friday, 19 October 2012 14:32

'n Ander manier wat oorweeg word om standaarde op universiteite te handhaaf is om die studies langer te maak. So is berig in die Business Day van 19 Oktober. Studente wat toetree tot die universiteite het dikwels nie genoegsame vaardighede om die kursus te bemeester nie. Daar word daarom oorweeg om die kursus langer te maak, sodat studente meer tyd het om die kursus te bemeester. Hierdie ekstra jaar gaan bygevoeg word tot die begin van die kursus en gaan daarop fokus om studente se lees, -skryf en -syfer-vaardighede op standaard te kry. Die implikasie hiervan is dat die lengte van 'n 3-jaar graadkursus verleng word na 'n 4-jaar graadkursus.

'n Ander manier wat oorweeg word om standaarde op universiteite te handhaaf is om die studies langer te maak. So is berig in die Business Day van 19 Oktober. Studente wat toetree tot die universiteite het dikwels nie genoegsame vaardighede om die kursus te bemeester nie. Daar word daarom oorweeg om die kursus langer te maak, sodat studente meer tyd het om die kursus te bemeester. Hierdie ekstra jaar gaan bygevoeg word tot die begin van die kursus en gaan daarop fokus om studente se lees, -skryf en -syfer-vaardighede op standaard te kry. Die implikasie hiervan is dat die lengte van 'n 3-jaar graadkursus verleng word na 'n 4-jaar graadkursus.
Already Registered? Login Here
Guest
Saturday, 13 July 2024

Legal & Research

Research on Home Education

Research on home education consistently proves that home learners

+ View

Homeschooling and the law

Home schooling was recognized in 1996 in the SA Schools Act.

+ View

History of homeschooling in SA

History of home education in South Africa (Wikipedia article)

+ View

Centres

Learning centre overview

Homeschool, micro-school, learning centre, unregistered private

+ View

Start a Learning Centre

Important considerations when starting a learning centre

+ View

Find a learning centre

There are various ways to find learning centres. Since there is

+ View

Homeschool ABC

A

Approaches

Popular homeschooling approaches and styles ...

+ View
B

Beginning

5 Easy steps to start homeschooling ...

+ View
C

Curriculum

How to choose a curriculum for your family ...

+ View

Videos

Support

Homeschool Family blogs

Blogs by homeschooling families that share their experiences and ...

Tutors

Tutors provide additional support to homeschooling parents. ... ...

Support Groups

Forums where parents and learners discuss issues with each other and ...

Assessment Tools

Homeschoolers make use of a variety of formal and informal ...

Curriculums

Welcome / Welkom

SAHomeschoolers.Org is an independent website that promotes home ...

Q & A

Has no content to show!

  • Prev
  • Curriculums & Resources