fbpx

OUR MISSION : Empowering parents to choose the best education for their children. LOCKDOWN EDUCATION : Click here for tips on education during lockdown.

SAHomeschoolers.Org is an independent website that promotes home education in general and is not associated with any specific curriculum or homeschool Read more

Homeschool ABC

A

Approaches

Popular homeschooling approaches and styles ...

+ View
B

Beginning

5 Easy steps to start homeschooling ...

+ View
C

Curriculum

How to choose a curriculum for your family ...

+ View

Videos

Is 'n gestandariseerde kurriklulum in belang van studente?

'n Goeie opvoedkundige stelsel is 'n stelsel wat goed presteer in gestandariseerde toetse. As 'n opvoedkundige stelsel goed presteer, moet alle leerling dieselfde korrekte antwoorde gee op dieselfde vrae. As al die studente dieselfde antwoorde gee, moet al die studente dieselfde dinge leer. As alle studente dieselde dinge moet leer, dan moet alle studente dieselde gestandariseerde kurriklulum gebruik. Alle mense is uniek en verskil. 'n Opvoedkundige stelse wat die beste aan...

Continue reading
Tags:
  5413 Hits

Hofsaak oor kurrikulum - Media dekking


Die hoofsaak oor die afdwingbaarheid van die Nasionale Kurrikulum het goeie media dekking gekry. Pretoria News het 'n artikel geplaas met die opskrif "School, minister locked in policy law". Die artikel gee 'n deeglike uiteensetting van die argument dat die kurrikulum beleid is, en nie wet nie, en daarom nie afdwingbaar is nie. Die argumente van die ander kant, wat oorwegend pragmaties van aard was, is ook uiteengesit Alet Rademeyer van...

Continue reading
Tags:
  6449 Hits

Legal & Research

Research on Home Education

Research on home education consistently proves that home learners

+ View

Homeschooling and the law

Home schooling was recognized in 1996 in the SA Schools Act.

+ View

History of homeschooling in SA

History of home education in South Africa (Wikipedia article)

+ View

Centres

Learning centre overview

Homeschool, micro-school, learning centre, unregistered private

+ View

Start a Learning Centre

Important considerations when starting a learning centre

+ View

Find a learning centre

There are various ways to find learning centres. Since there is

+ View

Support

Homeschool Family blogs

Blogs by homeschooling families that share their experiences and ...

Tutors

Tutors provide additional support to homeschooling parents. ... ...

Support Groups

Forums where parents and learners discuss issues with each other and ...

Assessment Tools

Homeschoolers make use of a variety of formal and informal ...

Curriculums

Welcome / Welkom

SAHomeschoolers.Org is an independent website that promotes home ...

Q & A

Has no content to show!

  • Prev
  • Curriculums & Resources