Die Tuisskolers.Org aanlyn platform is 'n inisiatief van die Vereniging vir Tuisonderwys. Die missie van Tuisskolers.Org is : "Bemagtig ouers om die beste onderwys vir hulle kinders te kies."

Die webwerf www.tuisskolers.org het lewendig gegaan in Jan. 2011 en is sedertdien gevestig as die mees omvattende onafhanklike webwerf oor tuisonderwys in Suid-Afrika. Fair Lady het in 'n artikel oor tuisonderwys die volgende opmerking gemaak :  "...so many people recommended the SA Homeschoolers website that I’ve included it in the piece as a trusted resource for people wanting more information." Die webwerf word ondersteun deur en is ge-integreer met 'n Facebook bladsy en Youtube kanaal.

Tuisskolers.Org bevorder sy missie deur te streef na die volgende doelwitte:

  • Om die mees vindbare en toeganklike webwerf oor tuisonderwys in Suid-Afrika te wees.
  • Om die beginpunt te wees vir ouers wat tuisonderwys oorweeg.
  • Om 'n veilige platform te verskaf waar ouers in verbinding kan tree met ander ouers in ondersteuningsgroepe, gespreksforums en leersentrums.
  • Om by te dra tot 'n positiewe publieke mening oor tuisonderwys.
  • Om 'n kanaal te verskaf waardeur verskaffers van opvoedkundige produkte en dienste die mark kan bereik van ouers wat gekies het vir tuisonderwys.

Legal & Research

Homeschooling and the law

The information provided by the media and government officials on the

+ View

Homeschool Research

Research consistently proves that homelearners perform better.

+ View

History of homeschooling in South

History of home education in South Africa   Home schooling (which

+ View

Centres

How to find a learning centre

Since there is no central registry of learning centres, they are

+ View

Learning centre overview

Support for learning centres SAHomeschoolers.org receives regular

+ View

Start a Learning Centre

Important considerations when starting a learning centre

+ View

Homeschool ABC

A

Approaches

Popular homeschooling approaches and styles ...

+ View
B

Beginning

5 Easy steps to start homeschooling ...

+ View
C

Curriculum

How to choose a curriculum for your family ...

+ View

Videos

Support

Homeschool family blogs

Blogs by homeschooling families sharing their experiences and advice. ...

Tutors

Tutors provide additional support to homeschooling parents. ... ...

Homeschool Forums

Where homeschoolers in South Africa discuss and share ... ...

Support Groups

Parents living in the same area that support each other. ....... ...

Curriculums

Cambrium

  Cambrium is a globally recognised online education platform that ...

Nukleus Onderwys

Alles wat 'n suksesvolle leerder benodig

Accelerated Christian Education

Are you looking for an opportunity to be personally involved in ...

Edublox Online Tutor

‘Edublox Online Tutor’ is ’n reeks multisensoriese ...

Q & A

kursus
  • Prev
  • Curriculums & Resources