Die Tuisskolers.Org aanlyn platform is 'n inisiatief van die Vereniging vir Tuisonderwys. Die missie van Tuisskolers.Org is : "Bemagtig ouers om die beste onderwys vir hulle kinders te kies."

Die webwerf www.tuisskolers.org het lewendig gegaan in Jan. 2011 en is sedertdien gevestig as die mees omvattende onafhanklike webwerf oor tuisonderwys in Suid-Afrika. Fair Lady het in 'n artikel oor tuisonderwys die volgende opmerking gemaak :  "...so many people recommended the SA Homeschoolers website that I’ve included it in the piece as a trusted resource for people wanting more information." Die webwerf word ondersteun deur en is ge-integreer met 'n Facebook bladsy en Youtube kanaal.

Tuisskolers.Org bevorder sy missie deur te streef na die volgende doelwitte:

  • Om die mees vindbare en toeganklike webwerf oor tuisonderwys in Suid-Afrika te wees.
  • Om die beginpunt te wees vir ouers wat tuisonderwys oorweeg.
  • Om 'n veilige platform te verskaf waar ouers in verbinding kan tree met ander ouers in ondersteuningsgroepe, gespreksforums en leersentrums.
  • Om by te dra tot 'n positiewe publieke mening oor tuisonderwys.
  • Om 'n kanaal te verskaf waardeur verskaffers van opvoedkundige produkte en dienste die mark kan bereik van ouers wat gekies het vir tuisonderwys.

Legal & Research

Homeschooling and the law

The information provided by the media and government officials on the

+ View

Homeschool Research

Research consistently proves that homelearners perform better.

+ View

History of homeschooling in South

History of home education in South Africa   Home schooling (which

+ View

Centres

How to find a learning centre

Since there is no central registry of learning centres, they are

+ View

Learning centre overview

Support for learning centres SAHomeschoolers.org receives regular

+ View

Start a Learning Centre

Important considerations when starting a learning centre

+ View

Homeschool ABC

A

Approaches

Popular homeschooling approaches and styles ...

+ View
B

Beginning

5 Easy steps to start homeschooling ...

+ View
C

Curriculum

How to choose a curriculum for your family ...

+ View

Videos

Support

Tutors

Tutors provide additional support to homeschooling parents. ... ...

Homeschool Forums

Where homeschoolers in South Africa discuss and share ... ...

Support Groups

Parents living in the same area that support each other. ....... ...

Homeschool family blogs

Blogs by homeschooling families sharing their experiences and advice. ...

Curriculums

STEP INTO SCIENCE

  A new series of Science activity booksHands-on Science activities ...

Skuif na Prestasie

Skuif na Prestasie Skaakhandleiding en Skaakreels vir Skole, Ouers ...

Love2Learn Curriculum

Love2Learn offers a comprehensive, modular curriculum, designed to ...

Brainline - Breinlyn

’n Blinker toekoms deur afstandsonderrig met Breinlyn! Breinlyn ...

Q & A

What about matric?
There are a number of ways that homelearners can get a matric. The most popular form of matric is the academic matric. W...
What is the best curriculum?
There is no curriculum that is the best curriculum for all families. Parents must have a look at as many as possible cur...
Free and 2nd Homeschool resources
The sahomeschoolers.org website has a list of selected free resources that are available, as well as a service where hom...
ABCmouse
Save 10%
Course
  • Prev
  • Curriculums & Resources