SAHomeschoolers.Org is an independent website that promotes home education in general and is not Readmore
Online, Live Schooling Delivered To You Anywhere! Save 1 full year and finish school in 11 Readmore
impaq home education Readmore
Breinlyn Leerwêreld bied leerders van alle ouderdomme die waardevolle geleentheid om vanaf enige Readmore

Homeschool ABC

A

Approaches

Popular homeschooling approaches and styles ...

+ View
B

Beginning

5 Easy steps to start homeschooling ...

+ View
C

Curriculum

How to choose a curriculum for your family ...

+ View

Videos

Voordele van die gesonde gesin

Dit lyk of die toestand van die moderne gesin toenemend aandag in die media ontvang. In Mei 2011 het Solidariteit Helpende Hand ‘n verslag vrygestel oor die Afrikaanse gesin.

In April 2011 het die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings (SAIR) ’n verslag vrygestel oor die risiko’s wat jongmense loop wat opgroei in ’n land waar dit ’n voorreg is om groot te word in ’n gesin met twee ouers. Een van die belangrikste bevindings van die verslag is dat kinders wat opgroei in ’n gesin sonder ’n vader ’n groter waarskynlikheid het om in hulle opvoeding te faal en anti sosiale gedrag te vertoon, as kinders wat grootword in ’n gesin met twee ouers.  Die verslag van die SAIR word bevestig deur ’n navorsingverslag van United Families wat bevind dat kinders wat opgroei in ’n gesin met ’n vader en ’n moeder wat getroud is, beter vaar oor ’n spektrum van ekonomiese, sosiale, opvoedkundige en emosionele aspekte as kinders wat in ander soorte gesin opsette opgroei. Dis byna gewaarborg dat buite-egtelike kinders ’n lewe van armoede, lae opvoeding en lae prestasie gaan lei.

Dis veral die afwesigheid van vaders wat as ’n groot probleem in die moderne gesinslewe beskou word. Navorsing wat in Kanada gepubliseer is, het bevind dat kinders wat opgroei in ’n gesin waar die vader aktief betrokke is in die lewens van die kinders, hulle  gemiddeld beter presteer in IK-toetse en ook minder gedragsafwykings toon. Ook hier plaaslik skryf Jonathan Jansen in ’n artikel dat die optrede van Julius Malema toegeskryf kan word aan die afwesigheid van ’n vader in sy lewe. Hy stel dit soos volg : “Alle jong mans leer van vader­figure. Malema leer onbeheerstheid. Hy leer dat die politiek moraliteit kan neutraliseer. Hy leer dat geraas redelikheid kan uitdoof en dat woede bewyse tot onsin kan maak.

Indien hierdie navorsing in ag geneem word, is dit ironies dat gesonde tuisskool gesinne gereeld gekonfronteer word met die vraag : “Maar wat van sosialisering?”, terwyl enkelouers wat hulle kinders na ’n vervallende staatskool stuur selde met hierdie vraag gekonfronteer word.

Al hierdie navorsing bevestig dat die beste ding wat ouers vir hulle kinders kan doen, is om hulle kinders te laat opgroei in ’n stabiele en gesonde gesin. Baie ouers kies vir tuisonderwys, omdat  bydra tot die versterking van gesinsbande. Dit op sigself gee aan tuisleerders ’n voorsprong, selfs al word al die opvoedkundige voordele nie in ag geneem nie.

Sensus 2011 en tuisskolers / Census 2011 and homes...
Tuisskolers word ’n politieke faktor

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 15 December 2017
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.

Legal & Research

Homeschooling and the law

The information provided by the media and government officials on the

+ View

Homeschool Research

Research consistently proves that homelearners perform better.

+ View

History of homeschooling in South

History of home education in South Africa   Home schooling (which

+ View

Centres

How to find a learning centre

Since there is no central registry of learning centres, they are

+ View

Learning centre overview

Support for learning centres SAHomeschoolers.org receives regular

+ View

Start a Learning Centre

Important considerations when starting a learning centre

+ View

Support

Homeschool family blogs

Blogs by homeschooling families sharing their experiences and advice. ...

Tutors

Tutors provide additional support to homeschooling parents. ... ...

Support Groups

Parents living in the same area that support each other. ....... ...

Homeschool Forums

Where homeschoolers in South Africa discuss and share ... ...

Curriculums

Imperial International College

Imperial International College offers Online Education for High ...

Wolkskool

Presteer tot 15% beter in jou studies Die behoefte aan beter ...

Nukleus Onderwys

Alles wat 'n suksesvolle leerder benodig

GED Academy

  Original suppliers of GED Academy in South Africa - a self paced ...

Q & A

What about matric?
There are a number of ways that homelearners can get a matric. The most popular form of matric is the academic matric. W...
What is the best curriculum?
There is no curriculum that is the best curriculum for all families. Parents must have a look at as many as possible cur...
Free and 2nd Homeschool resources
The sahomeschoolers.org website has a list of selected free resources that are available, as well as a service where hom...
ABCmouse
Save 10%
Course
  • Prev
  • Curriculums & Resources