SAHomeschoolers.Org is an independent website that promotes home education in general and is not Readmore
Online, Live Schooling Delivered To You Anywhere! Save 1 full year and finish school in 11 Readmore
impaq home education Readmore
Breinlyn Leerwêreld bied leerders van alle ouderdomme die waardevolle geleentheid om vanaf enige Readmore

Homeschool ABC

A

Approaches

Popular homeschooling approaches and styles ...

+ View
B

Beginning

5 Easy steps to start homeschooling ...

+ View
C

Curriculum

How to choose a curriculum for your family ...

+ View

Videos

Universiteite word minder toeganklik gemaak

In die Burger van 12 Oktober 2012 is vermeld dat 'n sentrale aansoekstelsel vir naskoolse opleiding ingevoer gaan word. Deur hierdie stelsel sal daar elektronies aansoek gedoen kan word om toelating te kry tot naskoolse opleiding. Studente wat nie by bepaalde instellings aanvaar is nie, sal leiding kry oor ander moontlikhede. Universiteite sal ook kandidate wat nie aanvaar is nie se name by die stelsel kan indien sodat ander instellings wat wel vir hulle plek het, hulle kan nader.

Volgens dr. Blade Nzimande, minister van hoër onderwys en opleiding is die doel van die stelsel om te verseker dat die skoolverlaters uit die beste skole nie deur die beste universiteite opgeraap word, terwyl ander instellings die armes moet akkommodeer nie. “Die las sal versprei moet word ...”

Die rede waarom universiteite van toelatingsvereistes gebruik moet maak, is omdat universiteit oorwegend meer as 50% van hulle inkomste in die vorm van staatsubsidie ontvang. Die staat betaal egter slegs vir studente wat hulle vakke slaag. As ’n universiteit ’n hoë standaard handhaaf en as gevolg daarvan ’n lae slaagsyfer het, verloor so ’n universiteit inkomste van die staat. Universiteite is daarom onder druk om ’n hoë slaagsyfer te handhaaf. Die enigste manier om ’n hoë slaagsyfer te handhaaf en ook ’n hoë standaard te handhaaf is deur die instelling van toelatingsvereistes. Deur streng toelatingsvereistes in te stel verseker die universiteite dat die studente wat ingeskryf word sal slaag terwyl hoë standaarde gehandhaaf word.

In Suid-Afrika het sommige universiteite hoë standaarde gehandhaaf deur van streng toelatingsvereistes gebruik te maak, terwyl ander universiteite hulle standaarde laat daal het. Omdat die universiteite met hoë standaarde se kwalifikasies van meer waarde is vir studente, is daardie universiteite meer gesog. Hierdie universiteite kan dus die room van die skoolverlaters afskep en hulle standaarde handhaaf.

Die intensie van die minister is om ’n einde aan hierdie situasie te maak. Die universiteite met hoë standaarde sal op een of ander manier gedwing word om studente wat nie aan hulle toelatingsvereistes voldoen nie te aanvaar. As die universiteite hulle standaarde handhaaf, sal hulle inkomste uit staatsubsidie verminder. Hierdie universiteite sal moet opmaak vir hierdie verlies aan inkomste. Die een opsie sal wees om klasgelde dramaties te verhoog, terwyl die ander opsie gaan wees om standaarde te verlaag.

Aan die ander kant gaan daar skoolverlaters wees wat wel aan die toelatingsvereistes voldoen wat slegs toegelaat gaan word tot universiteite met lae standaarde. Hierdie skoolverlaters sal so gedwing word om ’n kwalifikasie te verwerf wat minder werd is.

Die uiteinde van hierdie situasie gaan waarskynlik wees dat dit al hoe moeiliker gaan wees vir skoolverlaters om toegang tot 'n universiteit met 'n hoë standaard te kry. Aan die ander kant word dit al hoe makliker om kwalifikasies in die buiteland te verwerf, soos buitelandse universiteite toenemend hulle kursusse oor die Internet beskikbaar maak.

Die regulasies rondom die administrasie vir matriek het die kostes om ’n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) te verwerf deur middel van tuisonderwys dramaties verhoog. Die enigste rede waarom ouers die NSS benodig is om toelating te kry tot naskoolse opleiding in Suid-Afrika. Soos kwalifikasies van hoë waarde al hoe skaarser gaan word in Suid-Afrika, moet tuisskoolouers toenemend begin fokus op ’n matriek wat hulle toegang sal gee tot buitelandse universiteite, eerder as om R15 000 per jaar te betaal om ’n NSS te verwerf.

Toelating tot universiteite word moeiliker gemaak

Inisiatief om leersentrums te bevorder
German family imprisoned for homeschooling

Related Posts

 

Comments 1

Bouwe van der Eems on Friday, 19 October 2012 12:32

'n Ander manier wat oorweeg word om standaarde op universiteite te handhaaf is om die studies langer te maak. So is berig in die Business Day van 19 Oktober. Studente wat toetree tot die universiteite het dikwels nie genoegsame vaardighede om die kursus te bemeester nie. Daar word daarom oorweeg om die kursus langer te maak, sodat studente meer tyd het om die kursus te bemeester. Hierdie ekstra jaar gaan bygevoeg word tot die begin van die kursus en gaan daarop fokus om studente se lees, -skryf en -syfer-vaardighede op standaard te kry. Die implikasie hiervan is dat die lengte van 'n 3-jaar graadkursus verleng word na 'n 4-jaar graadkursus.

'n Ander manier wat oorweeg word om standaarde op universiteite te handhaaf is om die studies langer te maak. So is berig in die Business Day van 19 Oktober. Studente wat toetree tot die universiteite het dikwels nie genoegsame vaardighede om die kursus te bemeester nie. Daar word daarom oorweeg om die kursus langer te maak, sodat studente meer tyd het om die kursus te bemeester. Hierdie ekstra jaar gaan bygevoeg word tot die begin van die kursus en gaan daarop fokus om studente se lees, -skryf en -syfer-vaardighede op standaard te kry. Die implikasie hiervan is dat die lengte van 'n 3-jaar graadkursus verleng word na 'n 4-jaar graadkursus.
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 23 November 2017
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.

Legal & Research

Homeschooling and the law

The information provided by the media and government officials on the

+ View

Homeschool Research

Research consistently proves that homelearners perform better.

+ View

History of homeschooling in South

History of home education in South Africa   Home schooling (which

+ View

Centres

How to find a learning centre

Since there is no central registry of learning centres, they are

+ View

Learning centre overview

Support for learning centres SAHomeschoolers.org receives regular

+ View

Start a Learning Centre

Important considerations when starting a learning centre

+ View

Support

Homeschool Forums

Where homeschoolers in South Africa discuss and share ... ...

Homeschool family blogs

Blogs by homeschooling families sharing their experiences and advice. ...

Tutors

Tutors provide additional support to homeschooling parents. ... ...

Support Groups

Parents living in the same area that support each other. ....... ...

Curriculums

GED Academy

  Original suppliers of GED Academy in South Africa - a self paced ...

Cambrium

  Cambrium is a globally recognised online education platform that ...

Nukleus Onderwys

Alles wat 'n suksesvolle leerder benodig

STEP INTO SCIENCE

  A new series of Science activity booksHands-on Science activities ...

Q & A

What about matric?
There are a number of ways that homelearners can get a matric. The most popular form of matric is the academic matric. W...
What is the best curriculum?
There is no curriculum that is the best curriculum for all families. Parents must have a look at as many as possible cur...
Free and 2nd Homeschool resources
The sahomeschoolers.org website has a list of selected free resources that are available, as well as a service where hom...
ABCmouse
Save 10%
Course
  • Prev
  • Curriculums & Resources