SAHomeschoolers.Org is an independent website that promotes home education in general and is not associated with any specific curriculum or homeschool Read more
Multisensory brain training programs offering fundamental solutions for reading and learning difficulties (reading exercise in English or Afrikaans). Read more
impaq home education Read more
Breinlyn Leerwêreld bied leerders van alle ouderdomme die waardevolle geleentheid om vanaf enige plek in die wêreld te studeer. Deur middel van uitstekende Read more
Provide students of above average academic ability with a learning environment in which their potential can be realised. Read more

Homeschool ABC

A

Approaches

Popular homeschooling approaches and styles ...

+ View
B

Beginning

5 Easy steps to start homeschooling ...

+ View
C

Curriculum

How to choose a curriculum for your family ...

+ View

Videos

Kurrikulumsaak : appel toegestaan - Leendert van Oostrum

Die Pretoriase hooggeregshof het vandag verlof tot appèl toegestaan teen die uitspraak van Regter Cynthia Pretorius in die saak van BCVO e.a. vs Onderwysminister en ander.

In hierdie saak het die applikante, insluitende tuisskoler Tina van Deventer, die hof gevra om: 

1. 'n Verklarende bevel te gee dat die nasionale kurrikulum nie afdwingbaar is op privaatskole of tuisonderwys nie. (By implikasie moet sy ook verklaar dat die nie op openbare skole van toepassing is nie.)

2. Die onderwysminister te beveel om op te hou om voor te gee dat die kurrikulum wel afdwingbaar is.

3. Ministeriële kennisgewings waarin die minister voorgee dat die kurrikulum afdwingbaar is ter syde te stel.

Die Onderwysminister het aangevoer dat die applikante se aansoek te lank na die uitreiking van die kurrikulum in 2002 plaasgevind het – die wet op bevordering van administratiewe geregtigheid (PAJA) bepaal dat ‘n aansoek om her siening binne ses maande ingedien moet word.

Applikante wys daarop dat die uitreiking van beleid (die kurrikulum) ‘n uitvoerende handeling is, en NIE ‘n administratiewe handeling nie, en dat PAJA nie van toepassing is nie. Ingeval die hof wel sou beslis dat PAJA van toepassing is, moet die applikante toe ‘n TWEEDE aansoek bring dat sodanige vertraging in die belang van geregtigheid oor die hoof gesien word.

Die inbring van die tweede aansoek het die hulpbronne van die applikante swaar belas (wat moontlik die bedoeling van die Minister was toe sy die tegniese klip in die pad gerol het). Die gevolg was dat applikante te lank gesloer het om hul repliserende verklaring in die tweede aansoek in te dien.

Dit was dus nodig om ‘n DERDE aansoek in te dien om die hof te vra om die vertraging met die kondonasie van die vertraging met die repliserende verklaring in die tweede aansoek!

Op hierdie wyse het die minister baie amper daarin geslaag om die hele saak in ‘n tegniese moeras te laat versuip.

In haar uitspraak het die regter al drie die aansoeke afgewys. Die aansoeke om uitstel het sy albei afgewys omdat sy nie gedink het dis redelik nie. Hier het sy oor die hoof gesien dat die Minister STEEDS haar beleid op die applikante afdwing en sal voortgaan om dit te doen.

Die hoofaansoek, om ‘n verklarende bevel, het die regter geweier op grond daarvan dat die Grondwetlik Hof hom reeds in 2001 oor die saak uitgespreek het! Dit is nie heeltemal waar nie – die Grondwetlike Hof het inderdaad die regsbeginsel neergelê dat beleid nie afdwingbaar is nie, maar die saak het nie oor kurrikulum gegaan nie. En die feit dat dit nie oor kurrikulum gegaan het nie, word telkens deur amptenare teen die kop gegooi van privaatskole en tuisskolers wat hulle op die regsbeginsel beroep dat beleid nie afdwingbaar is nie.

Die regter het ook beveel dat die applikante die koste van die Minister (waarskynlik heelwat meer as ‘n kwartmiljoen Rand) moet betaal.

Die applikante het dus aansoek gedoen om toestemming na die appèlhof in Bloemfontein te appelleer teen die uitspraak van die hof. Regter Pretorius het hierdie aansoek vanoggend toegestaan. Dit beteken in beginsel dat Regter Pretorius met die applikante saamstem dat ‘n ander hof op grond van dieselfde feite tot ‘n ander gevolgtrekking mag kom.

Dus – daar gaan ons weer!

Groete, Leendert

Public schools : Should parents patiently wait for...
Fasiliteit om kommentaar te lewer

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 23 February 2018
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.

Legal & Research

Homeschooling and the law

The information provided by the media and government officials on the

+ View

Homeschool Research

Research consistently proves that homelearners perform better.

+ View

History of homeschooling in South

History of home education in South Africa   Home schooling (which

+ View

Centres

How to find a learning centre

Since there is no central registry of learning centres, they are

+ View

Learning centre overview

Support for learning centres SAHomeschoolers.org receives regular

+ View

Start a Learning Centre

Important considerations when starting a learning centre

+ View

Support

Homeschool Forums

Where homeschoolers in South Africa discuss and share ... ...

Support Groups

Parents living in the same area that support each other. ....... ...

Homeschool family blogs

Blogs by homeschooling families sharing their experiences and advice. ...

Tutors

Tutors provide additional support to homeschooling parents. ... ...

Curriculums

British International Distance ...

We offer children in South Africa the opportunity to begin their ...

Wolkskool

Presteer tot 15% beter in jou studies Die behoefte aan beter ...

MATHS GAPS

  The Maths Gaps series is designed to help Foundation Phase ...

Beit HaSefer

  Persoonlike Nommer-pas Tuisonderig deur Beit HaSefer (Geen ‘een ...

Q & A

kursus
  • Prev
  • Curriculums & Resources