SAHomeschoolers.Org is an independent website that promotes home education in general and is not Readmore
Online, Live Schooling Delivered To You Anywhere! Save 1 full year and finish school in 11 Readmore
impaq home education Readmore
Breinlyn Leerwêreld bied leerders van alle ouderdomme die waardevolle geleentheid om vanaf enige Readmore

Homeschool ABC

A

Approaches

Popular homeschooling approaches and styles ...

+ View
B

Beginning

5 Easy steps to start homeschooling ...

+ View
C

Curriculum

How to choose a curriculum for your family ...

+ View

Videos

Geen ouers, geen waardes

Sedert 2002 word die nasionale kurrikulum toenemend gebruik om waardes aan die volgende geslag oor te dra. Die mate waartoe hierdie waardes inslag vind in jong Suid-Afrikaners word nou duidelik uit die artikulering van die jeug se waardes deur die leier van ’n jeugliga.

Dit laat mense ernstig twyfel aan die sukses van hierdie poging om waardes oor te dra. Noudat dit duidelik word dat die nasionale kurrikulum gefaal het, sal ouers weer self verantwoordelikheid moet neem om toe te sien watter waardes aan hulle kinders oorgedra word.

Waardes in die Hersiene Nasionale Kurrikulum

In 2002 is die Hersiene Nasionale Kurrikulum ingevoer. Een van die grootste verskille tussen hierdie kurrikulum en vorige kurrikulums, is dat dit ’n groter klem plaas op die oordrag van waardes. Die waardes waarop hierdie kurrikulum gebaseer is, is die sg. tien waardes van die grondwet,  wat beskryf word in die dokument “Manifesto on Values in Education." ’n Nadere ondersoek het destyds getoon dat die Intergeloof beweging ’n groot rol gespeel het in die keuse en invulling van die waardes.

Die sg. tien waardes van die grondwet wat in die manifes uiteengesit word, is die volgende:

 • Demokrasie
 • Sosiale geregtigheid en billikheid
 • Gelykheid
 • Nie-rassigheid en nie-seksisme
 • Ubuntu (Menslike waardigheid)
 • ’n Oop samelewing
 • Verantwoordelikheid
 • Die oppergesag van die reg
 • Respek
 • Versoening

Daar is gehoop dat die invoering van hierdie waardes in die kurrikulum ’n nuwe geslag jong Suid-Afrikaners gaan vorm wat besiel is met die grondwetlike waardes en eendragtig saamwerk aan ’n gemeenskaplike toekoms. ’n Beter lewe vir almal.

Byna tien jaar later, lewe ons nou in die toekoms waaroor die Manifes vir Waardes in Opvoeding destyds gedroom het. Nou raak dit sigbaar hoe hierdie waardes in die praktyk inslag gevind het in jong Suid-Afrikaners. Een persoon wat die waardes van die jong Suid-Afrikaners met gesag kan artikuleer moet die demokraties verkose leier van die jeugliga van die regerende party wees. Die waardes wat deur hierdie jeugverteenwoordiger verkondig word, is “Kill the boer, kill the farmer”, die nasionalisering van myne en banke asook die konfiskering van grond sonder kompensasie.

Die groter klem wat die kurrikulum plaas op waardes, beteken ook dat ’n kleiner klem geplaas word op kennis en vaardighede. Hierdie klemverskuiwing is waarskynlik ’n bydraende faktor daartoe dat Suid-Afrika oor die laaste dekade ’n ernstige tekort aan vaardighede ontwikkel het, tot so ’n mate dat die Departement van Binnelandse Sake vergunnings moet maak dat buitelanders met sekere vaardighede makliker in Suid-Afrika werkpermitte kan kry, terwyl die Suid-Afrikaanse jeug sukkel om werk te kry.

Handves van verantwoordelikhede en etiek in die skole

Alhoewel dit lyk of die invoering van waardes in die kurrikulum eerder lei tot ’n nagmerrie van nasionalisering en konfiskering as ’n droom van eendragtige samewerking, skrik dit politici nie af om voort te gaan om die oordrag van waardes nog verder te voer nie.

In haar 2011 begrotingsrede het die minister van onderwys aangekondig dat die department ’n veldtog gaan loods om leerlinge bewus te maak van ’n Handves van Verantwoordelikhede (A Bill of Responsibilities for the Youth of South Africa). Hierdie handves is opgestel deur die Intergeloof Raad. In ’n toespraak by die Universiteit van die Witwatersrand sê adjunkpresident Mothlanthe dat Suid-Afrika dit moet oorweeg om vakke wat te doen het met etiek in die kurrikulum in te voer.

Wat nou nadat die kurrikulum gefaal het?

Suid-Afrikaanse skole is grotendeels disfunksioneel. As die skole nie funksioneer nie, beteken die kurrikulum en sy waardes niks nie. Tydens ’n besoek aan skole in Tembisa het die minister van basiese onderwys die swak funksionering van skole toegeskryf aan ouers wat nie belangstel in die opvoeding van hulle kinders nie.

In hierdie jaar het Brittanje wakker geskrik toe die waardes van die jeug sigbaar geword het tydens ’n uitbarsting van plundering en konfiskering. As reaksie hierop het die eerste minister gesê : “If we want to have any hope of mending our broken society, family and parenting is where we've got to start.

Ouers wat instem met die waardes wat in die kurrikulum oorgedra word, sal moet betrokke raak by hulle kinders en dieselfde waardes by die huis uitleef. Ouers wat ongemaklik is met die intergeloof waardes in die kurrikulum, moet eerder oorweeg om hulle kinders in privaatskole te plaas of tuisonderwys te gee, sodat dieselfde waardes by die huis en die skool oorgedra word. As ouers egter nie betrokke is by hulle kinders nie, dan kry die kinders hulle waardes by hulle portuurgroepe of sosiale media of politieke jeugbewegings en die resultaat hiervan mag dalk iets wees waarvan die ouers nie gaan hou nie.

Homeschooling for mentally handicapped children
Die Khan faktor

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sunday, 17 December 2017
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.

Legal & Research

Homeschooling and the law

The information provided by the media and government officials on the

+ View

Homeschool Research

Research consistently proves that homelearners perform better.

+ View

History of homeschooling in South

History of home education in South Africa   Home schooling (which

+ View

Centres

How to find a learning centre

Since there is no central registry of learning centres, they are

+ View

Learning centre overview

Support for learning centres SAHomeschoolers.org receives regular

+ View

Start a Learning Centre

Important considerations when starting a learning centre

+ View

Support

Homeschool family blogs

Blogs by homeschooling families sharing their experiences and advice. ...

Homeschool Forums

Where homeschoolers in South Africa discuss and share ... ...

Support Groups

Parents living in the same area that support each other. ....... ...

Tutors

Tutors provide additional support to homeschooling parents. ... ...

Curriculums

Nukleus Onderwys

Alles wat 'n suksesvolle leerder benodig

School Accounting Made Easy

SCHOOL ACCOUNTING MADE EASY Internet lessons in Afrikaans and ...

Edublox Online Tutor

‘Edublox Online Tutor’ is ’n reeks multisensoriese ...

Brainline - Breinlyn

’n Blinker toekoms deur afstandsonderrig met Breinlyn! Breinlyn ...

Q & A

What about matric?
There are a number of ways that homelearners can get a matric. The most popular form of matric is the academic matric. W...
What is the best curriculum?
There is no curriculum that is the best curriculum for all families. Parents must have a look at as many as possible cur...
Free and 2nd Homeschool resources
The sahomeschoolers.org website has a list of selected free resources that are available, as well as a service where hom...
ABCmouse
Save 10%
Course
 • Prev
 • Curriculums & Resources