SAHomeschoolers.Org is an independent website that promotes home education in general and is not associated with any specific curriculum or homeschool Read more
Multisensory brain training programs offering fundamental solutions for reading and learning difficulties (reading exercise in English or Afrikaans). Read more
impaq home education Read more
Breinlyn Leerwêreld bied leerders van alle ouderdomme die waardevolle geleentheid om vanaf enige plek in die wêreld te studeer. Deur middel van uitstekende Read more
Provide students of above average academic ability with a learning environment in which their potential can be realised. Read more

Homeschool ABC

A

Approaches

Popular homeschooling approaches and styles ...

+ View
B

Beginning

5 Easy steps to start homeschooling ...

+ View
C

Curriculum

How to choose a curriculum for your family ...

+ View

Videos

Tags: sport  

SEE ENGLISH BELOW

Sport vir tuisleerders

Ouers wat tuisonderwys gee word dikwels gekonfronteer met die vraag : "Maar wat van sport?" In die verlede het ouers dikwels die vraag probeer vermy, maar vandag is dit nie meer nodig nie.

Daar is nou verskeie maniere waardeur  tuisleerders betrokke kan raak by georganiseerde sport. Hulle kan inskakel by privaat sportklubs,  privaat skole of tuisonderwys verenigings.

Sportklubs

Net soos enige individu (of skoolgaande kind wat 'n sport beoefen wat nie deur sy skool aangebied word nie) kan tuisleerders ook inskakel by private sportklubs. Deur hierdie klubs kan tuisleerders deelneem aan klub kampioenskappe op streeks, provinsiale en nasionale vlak.

SACSSA Privaat skole

Die South African Christian Schools Sport Association (SACSSA) is 'n organisasie wat georganiseerde sport aanbied vir private Christelike skole. SACSSA  reel sportbyeenkomste op streeks, provinsiale en nasionale vlak.

Die Vereniging vir Tuisonderwys het gesprek gevoer met SACSSA, en SACSSA het aangebied om ouers wat tuisonderwys gee in te lig oor Christelike skole in hulle omgewing wat deel is van SACSSA. Hierdie ouers kan dan hierdie privaat skool kontak, en hulle kinders kan inskakel by die sportgeleenthede by daardie skool. Deur hierdie skool kan die kinders dan deelneem aan streeks, provinsiale en nasionale byeenkomste wat gereel word deur SACSSA. Aangesien hierdie Christelike privaat skole dikwels klein is, verwelkom hulle tuisleerders se deelname om sodoende hulle getalle aan te vul.

 

Tuisonderwys Verenigings

In sommige dele van die land is daar tuisonderwys verenigings wat 'n verskeidenheid aktiwiteite vir tuisskolers organiseer soos byvoorbeeld uitstallings, lesings, eisteddfods en ook sportbyeenkomste. Van hierdie verenigings is ook by SACSSA geaffilieer as 'n skool. Die kinders wat goed presteer by die vereniging se sport byeenkoms kan dan deurdring na streeks, provinsiale en nasionale byeenkomste wat georganiseer word deur SACSSA. Hier kompeteer die tuisleerders dan teen leerlinge van privaat skole.

Die volgende tuisonderwys vereniging organiseer sport byeenkomste:

NAVSFED Klubs

NAVSFED (Nasionale Afrikaner Volkseie Sportfederasie) is ’n organisasie wat aan ouers ondersteuning verskaf om plaaslike sportklubs te stig wat sport binne ‘n Afrikaanse kultuurverband beoefen en wat geleenthede skep sodat hierdie klubs op nasionale en internasionale vlak kan meeding. Meer inligting oor hierdie organisasie kan verkry word op hulle webwerf by www.navsfed.co.za. NAVSFED reël jaarliks verskeie internasionale toere vir sportsoorte soos Rugby, Netbal, Hokkie, Krieket, Atletiek, Tennis en Gholf na lande soos die Verenigde Koninkryk, Frankryk, Italië, Wallis, Nieu-Seeland, Argentinië en België.

Afrikaanse tuisskool ouers wat aan hulle kinders die geleentheid wil gee om sport binne kultuur verband te beoefen kan NAVSFED skakel. Hulle kan self ’n tuisskool sportklub stig saam met ander ouers in die omgewing, of hulle kan inskakel by bestaande klubs wat by NAVSFED geaffilieer is.

Tuisskool ouers wat belangstel kan Andre Dippenaar by NAVSFED kontak per epos by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonies by 012 644 2234/5.

===============================================

Sport for home learners

Parents that educate their children at home are often confronted with the question : "But what about sport?" In the past parents have often tried to avoid this question, but this is not necessary anymore.

There are now several ways in which home learners can take part in organised sport. They can join private clubs or they can take part in activities arranged by private schools or homeschooling associations.

Sport clubs

Just like any individual (and school children who participate in a sport that is not offered by their school), homelearners can also join any private sport club. Through this club they can take part in regional, provincial and national championships.

SACSSA private schools

The South African Christian Schools Sport Association (SACSSA)  is an organisation that arranges sport events for private Christian schools. SACSSA  arranges sport events on regional, provincial and national level.

The Association for Homeschooling has had discussions with SACSSA, and SACSSA offered homeschooling parents their assistance. Homeschooling parents can contact a SACSSA representative in their region, and this SACSSA representative will give them information about private schoosl in their area that is part of SACSSA. There children can then take part in the sport activities at that school, and through the school they can take part in regional, provincial and national events arranged by SACSSA. Click here to visit the SACSSA website.

Homeschooling associations

In some parts of the country there are homeschooling associations that arrange a variety of events for homeschoolers such as expos, lectures, eisteddfods and also sports days. Some of these associations are also registered with SACSSA as a school. The children that perform well in the sports day of the association can then go through to regional, provincial and national events arranged by SACSSA. At this events the homelearners will then compete against children from the private schools.

The following homeschooling associations arrange sports days:

 

Legal & Research

Homeschooling and the law

The information provided by the media and government officials on the

+ View

Homeschool Research

Research consistently proves that homelearners perform better.

+ View

History of homeschooling in South

History of home education in South Africa   Home schooling (which

+ View

Centres

How to find a learning centre

Since there is no central registry of learning centres, they are

+ View

Learning centre overview

Support for learning centres SAHomeschoolers.org receives regular

+ View

Start a Learning Centre

Important considerations when starting a learning centre

+ View

Support

Homeschool family blogs

Blogs by homeschooling families sharing their experiences and advice. ...

Support Groups

Parents living in the same area that support each other. ....... ...

Tutors

Tutors provide additional support to homeschooling parents. ... ...

Homeschool Forums

Where homeschoolers in South Africa discuss and share ... ...

Curriculums

Love2Learn Curriculum

Love2Learn offers a comprehensive, modular curriculum, designed to ...

MATHS GAPS

  The Maths Gaps series is designed to help Foundation Phase ...

British International Distance ...

We offer children in South Africa the opportunity to begin their ...

STEP INTO SCIENCE

  A new series of Science activity booksHands-on Science activities ...

Q & A

kursus
  • Prev
  • Curriculums & Resources