(English below)

Die Pestalozzi Trust het navrae van sy lede ontvang oor die vraag in verband met tuisonderwys op die sensusvorm. Die vraag is: “Moet ‘n mens sê jy tuisskool of nie?” 

Die Pestalozzi Trust beveel aan dat tuisskoolouers eerlik moet invul dat hulle tuisonderwys doen, en wel om die volgende redes:

1) Dit kan nie tot vervolging lei nie. Die inligting is vertroulik en mag nie aan enige ander organisasies bekend gemaak word nie. Kliek hier vir meer inligting. (Alhoewel identifiseerbare inligting van die inwoners wel gevra word, word die data op ’n later stadium in die dataverwerkingsproses ontkoppel van die adresse, en dus anoniem gemaak.)

2) Die tuisskoolgemeenskap het inligting nodig oor die aantal tuisskoolgesinne in die land: geen data oor die presiese aantal tuisskolers in die land is tot nog toe bekend nie.

Versprei asseblief hierdie boodskap ook aan u tuisskoolvriende, ondersteuningsgroepe en ander tuisskool-belangegroepe.

Karin van Oostrum (Pestalozzi Trust)

==========

Members of the Pestalozzi Trust contacted the Trust in connection with the question on the census form regarding home schooling. The question is: “Should we admit that we are home schooling or not?

The Trust recommends to its members to be honest in declaring that they are home schooling, for the following reasons:

1) You cannot be prosecuted as a result of the information thus made known. The information is privileged, and may not be made available to any other organization. (Although identifiable information about the inhabitants is requested, the data cannot be linked to the address, and the data becomes anonymous in the course of processing the data.)

2) The home schooling community in South Africa needs Information about the number of home schooling families in country. At this stage no data about the exact number of home schoolers exists.

Please spread this message to your home schooling friends, support groups and other home schooling interest groups.

Karin van Oostrum (Pestalozzi Trust)